Motto na dziś

"Wszystkie podróże są pełne sekretnych miejsc, których podróżnik się nie spodziewa"
 Martin Buber

Komentarze