Motto na dziś

"Nie ma obcych ziem. To jedynie podróżnik może być obcym"
                                                                                                       Robert Louis Stevenson

Obraz Mamy "Uliczka na Krecie"

Komentarze